Disclaimer

Whatsaname besteed de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Whatsaname aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Whatsaname aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. 
Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van André Faber.
Het gebruik van content en bijbehorende illustraties/foto’s wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Whatsaname.

Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet werken zoals hij zou moeten doen? Schroom dan niet om contact op te nemen!